2e Bestuursrapportage 2020

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2020. Via de bestuursrapportages rapporteren wij aan u over de uitvoering van het lopende jaar. In deze rapportage beschrijven wij de beleidsmatige en financiële afwijkingen die wij verwachten ten opzichte van de begroting. De peildatum van deze bestuursrapportage is 1 oktober 2020. Als de uitvoering van het beleid loopt zoals gepland, melden wij niets.

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 10:01:17 met de export van 11/13/2020 11:07:19