2e Bestuursrapportage 2020

Verwachte afwijkingen

10. Verkeer en Vervoer

Beleidsmatige afwijkingen


In het afgelopen jaar is er een aantal medewerkers vertrokken waardoor er krapte is ontstaan bij de bezetting van het thema verkeer. Dit heeft als gevolg dat niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd die van tevoren stonden gepland. De dienstverlening aan burgers en deelname aan projecten die erg belangrijk zijn heeft de prioriteit gehad. Maar daardoor zijn beleidsmatige thema`s zoals de actualisatie van het GVVP iets naar achteren verschoven.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Wegen en Verkeer (pro 10)

744.000

709.000

35.000

V

I

Wegen en Verkeer  € 35.000 V (I)

Investeringen: Er ontstaat een voordeel op de kapitaallasten door de herijking van de investeringen. Zie hiervoor de paragraaf Investeringen

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 10:01:17 met de export van 11/13/2020 11:07:19