2e Bestuursrapportage 2020

Home

Algemeen

bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Saldo primaire begroting 2020

677

V

-

-

-

-

2.

Saldo meerjarenbegroting 2021-2024 (concept)

-

362

V

360

V

150

V

283

V

3.

Begrotingswijzingen t/m september

-608

N

-

-

-

-

4.

Resultaat 2e bestuursrapportage 2020

252

V

123

V

2

V

-117

N

-85

N

Saldo meerjarenbegroting incl 2e bestuursrapportage en septembercirculaire

321

V

485

V

362

V

34

V

198

V

Toelichting:
Het meerjarenresultaat uit de 2e bestuursrapportage wordt veroorzaakt door:

2021

2022

2023

2024

BNG dividend

218.000 (N)

218.000 (N)

218.000 (N)

218.000 (N)

Septembercirculaire (netto, excl labelling)

313.000 (V)

191.000 (V)

83.000 (V)

125.000 (V)

Diverse kleine afwijkingen

28.000 (V)

25.000 (V)

18.000 (V)

8.000 (V)

Saldo

123.000 (V)

2.000 (V)

117.000 (N)

85.000 (N)

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 10:01:17 met de export van 11/13/2020 11:07:19