2e Bestuursrapportage 2020

Investeringen

De planning (jaar einde investering) van de lopende investeringen is in deze bestuursrapportage geactualiseerd. Uit de actualisatie blijkt dat diverse lopende investeringen worden vertraagd. Het uitstellen van deze investeringen levert in 2020 een voordeel op van € 332.458 op de kapitaallasten. Verder wordt hieronder gerapporteerd over de afwijkingen op de investeringsuitgaven en stellen we voor om een tweetal investeringen (sport en onderwijs) goed te keuren. Het meerjarig effect op de exploitatie van actualisatie investeringen, aanpassingen investeringsuitgaven en voorstel nieuwe investeringen wordt hieronder weergegeven:

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Actualisatie planning lopende investeringen

332.458

16.902

11.232

-

Nieuwe investeringen/Aanpassing investeringen

-8.616

-8.476

-8.335

Totaal

332.458

8.286

2.756

-8.335

+/voordeel;-/nadeel

Enkele grote voordelen op de kapitaallasten in 2020 worden hieronder toegelicht:

  • Uitstel van de investering renovatie Zonheuvel: € 82.000;
  • Uitstel ICT investeringen zaakgericht werken en financieel informatiepakket: € 146.000

(opgenomen in Goed Verbonden);

  • Uitstel vervanging materieel sportaccommodaties: €23.000.
Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 10:01:17 met de export van 11/13/2020 11:07:19