2e Bestuursrapportage 2020

Verwachte afwijkingen

08. Economie, Recreatie en Toerisme

Beleidsmatige afwijkingen

De COVID–19 pandemie heeft een grote invloed op de ondernemers en de toerisme/recreatie sector in onze gemeente. Vanzelfsprekend heeft dit in 2020 geleid tot aanpassing en afstemming van onze inzet.

  • Binnen de gastvrijheidssector is de energie en aandacht vooral gegaan naar het tot stand brengen van het Herstelplan Bestemming Heuvelrug 2020-2025.
  • Met de campagne: ‘Kooplokaal’ brachten we de lokale ondernemers in beeld en stimuleerden we inwoners en bezoekers vooral bij lokale middenstand te kopen.
  • In opdracht van de gemeente heeft het RBT (Regionaal Bureau Toerisme) verder gewerkt aan de toegankelijkheid van de recreatiesector via de website; toegankelijkheuvelrug.nl en door campagne te voeren in de ‘Week van de toegankelijkheid’.
  • De opzet van de Ondernemer van het Jaarverkiezing wijzigt. Daarmee wordt het meer een evenement voor en door ondernemers. Deze wijziging is het resultaat van de gezamenlijke evaluatie van de voorgaande edities. Vanwege COVID is de verkiezing voorlopig uitgesteld naar 23 maart 2021.
  • De reguliere gesprekken met ondernemers zijn nu meer gericht op Corona gerelateerde zaken en wat ervoor nodig is om dit door te komen.
  • We hebben ingespeeld op de vraag van ondernemers om grotere terrassen tijdelijk toe te staan.
  • Vooral de vergaderlocaties-zakelijk toerisme en indirect de horeca sector en personeel staan onder druk. De gesprekken met recreatie sector voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt continueren.
  • Mede door de inzet die bovenstaande aandachtspunten van onze organisatie hebben gevraagd, hebben we op het maken van terrassenbeleid en een nieuwe marktverordening minder inzet kunnen plegen.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/ S

Wonen en recreatie

301.000

284.000

 17.000

V

I

Economie

216.000

227.000

 11.000

N

I

Wonen en recreatie € 18.000 V (I)

Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) € 17.000 V (I)

De gastvrijheidssector is hard geraakt door corona. Gezamenlijk met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) hebben we een Herstelplan Bestemming Heuvelrug 2020-2021 opgesteld, wat ook kansen biedt om de sector toekomstbestendig en duurzaam te versterken. Hierdoor komen de projecten die het RBT in 2020 voor ons uit zou voeren, mogelijk te vervallen of we geven ze een andere invulling die beter past bij de uitvoering van het herstelplan. We pakken dit samen met het RBT op.

Ledschermen € 10.000 V (I)
Ook de exploitant die de ledschermen voor o.a. toeristische informatie in onze gemeente zou plaatsen, is geraakt door corona. Hij heeft de gemeente gevraagd de concessieovereenkomst over te dragen aan een andere partij. Dit project levert vertraging op, waardoor het leveren en plaatsen van de led schermen in onze gemeente niet kan worden gerealiseerd. Wij verwachten hierdoor ca. € 10.000 minder lasten voor de stroomaanleg van de schermen.

Recreatieschap € 9.000 N (I)
Voor het Recreatieschap staat nog een bedrag geraamd in de begroting. Dit is per abuis bij het opheffen van de gemeenschappelijke regeling niet goed verwerkt in de financiële administratie en wordt in deze rapportage gecorrigeerd.


Economie € 11.000 N (I)


Weekmarkten/ standplaatsen € 11.000 N (I)

Er zijn twee redenen waarom we minder staangelden kunnen innen. Naar verwachting halen we dit jaar circa € 6.000 minder aan staangelden op dan begroot doordat niet alle standplaatsen op de markt zijn gevuld. Daarnaast hebben we in de periode van april tot en met juni vanwege corona-maatregelen geen non-food kramen  toegestaan op de markten in onze gemeente. We verwachten hierdoor circa € 5.000 minder marktgelden te kunnen innen.  

Deze pagina is gebouwd op 11/16/2020 10:01:17 met de export van 11/13/2020 11:07:19